Da var endelig bacheloroppgaven i Entreprenørskap og Økonomi levert, og jeg kan nå vise samfunnet at jeg egentlig kan noe (for kan man egentlig noe, med mindre det står sort på hvitt?). 3 år på Handelshøyskolen BI i Oslo er over – 3 fine år med flotte folk, nye lærdommer og litt aldring.

Nå som bacheloren er på plass, reflekterer jeg rundt hva vi egentlig har lært på dette entreprenørskapsstudiet; ja, vi er utdannet økonomer, men det er flere som er usikre på hva de kan bli etter endt studie, og de som går linjen er også noe usikre på hvilke jobber som venter der ute. Vet de som skal ansette oss hva vi egentlig har gjort på disse 3 årene? Tenker de at det er et tullestudie for gründere, og er de også usikre på hva en uteksaminert entreprenørskapsstudent egentlig kan brukes til?

Read more