Høsten 2015 hadde jeg en drøm om å starte noe eget. Nå, fire år senere, eier jeg tre bedrifter…. 

 

Da jeg troppet opp på BI høsten 2015 for å begynne på Entreprenørskap og Økonomi, kunne jeg ikke forutsett hvor jeg skulle være i dag – eller hvor raskt ting skulle gå. Jeg ble prosjektleder for mitt første oppstartsprosjekt den høsten, og innen utgangen av mai året etter hadde jeg etablert to bedrifter. 

Read more